INVRA-Wonen

Voor het voeren van een zelfstandig bestaan

Voor INVRA-Wonen toont onderzoek aan welke competenties de meeste Nederlandse volwassenen gebruiken voor het voeren van een zelfstandig bestaan. Daaruit zijn voor INVRA-Wonen 114 competenties geselecteerd. Deze zijn onderverdeeld in vijf categorieën. De zesde categorie Eigenwaarde. Deze categorie is gericht op eigenschappen die te maken hebben met zelfkennis en eigenwaarde. Het besef en/of de ontwikkeling van deze eigenschappen zijn erg belangrijk voor zelfsturing en draagkracht.

Het resultaat

Aan de hand van het (visuele) resultaat van een volledig ingevulde INVRA-Wonen vragenlijst wordt er samen met de betrokkene gekeken naar het resultaat en kunnen er afspraken voor een trainings- of ontwikkelingsplan worden gemaakt. Met inzicht in de competenties bij zichzelf, in vergelijk met wat de meeste mensen gebruiken, motiveert dit de betrokkene om een competentie toe te passen of te ontwikkelen.

Ieder getal op het overzicht is één competentie. Bijvoorbeeld nummer 1: Poetst de tanden dagelijks. Gekleurde blokjes zijn de competenties die de betrokkene toepast, witte blokjes zijn competenties die de betrokkene (nog) niet toepast.

Een gekleurd blokje in de kolom Eigenwaarde geeft aan of de betrokkene een bepaalde eigenschap (een beetje) heeft.

Resultaat

Nieuwsgierig geworden?

Vraag geheel vrijblijvend een INVRA demo code aan om onze instrumenten 30 dagen gratis te proberen.

Demo code aanvragen

INVRA Certificering

Om verantwoord met INVRA te kunnen werken en de kwaliteit te waarborgen volgen INVRA gebruikers een workshop. In deze workshop leert de gebruiker onder andere te werken vanuit de waarden gestuurde visie van Bureau Invra.

Aan het eind van de workshop hebben gebruikers voldoende kennis en kunde voor een verantwoorde toepassing in de praktijk. Dit leidt tot certificering en registratie van de gebruikers.

Lees meer over INVRA certificering

Op Eigen Benen met INVRA, een succesvolle combinatie

De INVRA instrumenten worden optimaal ingezet in combinatie met de leermethodiek Op Eigen Benen. Uitgangspunten (waarden) voor deze methodiek zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. De leermethodiek Op Eigen Benen focust zich op aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen!

Lees meer over Op Eigen Benen

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op