Samenwerkingen

Ontwikkelen doe je samen

Bureau Invra gelooft in met elkaar iets tot stand brengen, de ander toelaten, verbinden, uitnodigen, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid onlosmakelijke elementen zijn. Lees hier meer over de samenwerkingen die wij hebben met onze bijzondere partners.

Brug naar Werk

Brug naar Werk

Training Brug naar Werk is een programma, dat voor een belangrijk deel is gericht op de ontwikkeling van de competenties uit INVRA-Arbeid. Regelmatig krijgen wij van gebruikers de vraag of er gerichte trainingen bestaan wanneer persoonsprofiel en werkplekprofiel niet met elkaar matchen. Training Brug naar Werk & Bureau Invra werken samen aan een passende en verantwoorde Match. Traject = Meten + Training + Meten = Match.

Kijk voor meer informatie op: trainingbrugnaarwerk.nl

Gezinspiratieplein

Gezinspiratieplein

Vandaag de dag kan een aanzienlijke groep kinderen en jongeren, om uiteenlopende redenen, niet thuis blijven wonen. Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die deze jongeren opvangen. Het is hun overtuiging dat jongeren het best geholpen worden, als men zich richt op hun mogelijkheden en talenten. En zij vinden dat gezinsouders het best kunnen opvoeden als ze dicht bij zichzelf blijven.

De instrumenten van Bureau Invra en de ontwikkelde methodiek kunnen hieraan een goede bijdrage leveren. Een succesvolle gezamenlijke pilot, heeft opgeleverd dat er een workshop is ontwikkeld bedoelt voor gezinshuisouders. Deze workshop “De Kracht van Op Eigen Benen in het gewone leven” wordt aangeboden door Gezinspiratieplein.

Kijk voor meer informatie op: gezinspiratieplein.nl

’s Heeren Loo

's Heeren Loo

In tien verschillende regio’s wordt met de instrumenten INVRA-Wonen, INVRA-Arbeid en de methodiek Op Eigen Benen gewerkt. In 2013 heeft ’s Heeren Loo voor het laatst de vier methodieken vastgesteld die binnen ’s Heeren Loo gehanteerd worden. Op Eigen Benen is één van de vier vastgestelde methodieken. Onze methodiek is met name gekozen omdat ontwikkelingsgericht gewerkt wordt en omdat gewerkt wordt aan aanwezige en nieuw te ontwikkelen competenties. De afgelopen jaren zijn er verschillende samenwerkingsprojecten met ’s Heeren Loo geweest die geleid hebben tot nieuwe of aanvullende producten op de bestaande INVRA Instrumenten. Onlangs werd een longitudinaal wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van de inzet van INVRA en Op Eigen Benen bij Kind en Jeugd afgerond.

Kijk voor meer informatie op: sheerenloo.nl

HRorganizer en Artemis Laren

HRorganizer en Artemis Laren

HRorganizer is een online expertsysteem dat human resource processen volledig ondersteunt. Wij hebben door de jaren heen ervaren dat het “nieuwe” werken gericht op ontwikkeling en participatie van personen voor onder andere ondersteuners, begeleiders en managers andere competenties vraagt. Door ontwikkeling in de praktijk is een competentieprofiel met bijbehorende gedragsankers ontwikkeld. Door een strategische samenwerking met Artemis Laren te hebben is dit product beschikbaar voor medewerkers en organisaties.

Kijk voor meer informatie op: hrorganizer.com en artemislaren.nl

Puur persoonlijk

Puur persoonlijk

Puur Persoonlijk ondersteunt mensen die kwetsbaar zijn op het gebied van ouderschap, wonen en arbeid. Zij zijn een zorgservicebureau. Samenwerken, dat is wat zij doen.

Bureau Invra werkt samen met Puur Ouderschap aan de ontwikkeling van INVRA-Ouderschap. Met dit instrument geven wij ouders inzicht in wat er nodig is voor verantwoord ouderschap. Maar ook wat ouders nu al toepassen en wat zij nog kunnen ontwikkelen. Een gecombineerd gebruik van de visie van Puur Persoonlijk, de attitude van Op Eigen Benen en het in kaart brengen en volgen met het instrument INVRA-Ouderschap, worden ouders in hun kracht gebracht en kan uitbuikplaatsing en of uithuisplaatsing worden voorkomen.

Kijk voor meer informatie op: puur-persoonlijk.nl

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool

Bij de opleiding Social Work van Zuyd Hogeschool werd in een Minor gewerkt met de instrumenten INVRA-Wonen en INVRA-Arbeid en de methodiek Op Eigen Benen. De resultaten waren positief en dit heeft ertoe geleid dat binnen deze opleiding in het tweede en vierde leerjaar studenten kunnen kiezen voor het profiel "gehandicaptenzorg" waar de instrumenten INVRA-Wonen en INVRA-Arbeid en de methodiek Op Eigen Benen onderdeel zijn van het lesprogramma.

Tevens hebben studenten van Social Work van Zuyd Hogeschool meegewerkt aan de ontwikkeling van een speciale INVRA-Wonen voor mensen waarvan de lichamelijke mogelijkheden gering zijn, maar die wel regie kunnen voeren.

Kijk voor meer informatie op: zuyd.nl