Over Bureau Invra

Inspirerend, authentiek en verbonden

Bureau Invra is opgericht in 2002 en stelt zich de taak om producten en diensten te ontwikkelen die erop gericht zijn mensen in hun kracht te brengen. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft een eigen innerlijke kracht. Wij zien het als onze missie om deze te vinden en te erkennen in een verregaande vorm van gelijkwaardigheid. Hiervoor ontwikkelen wij innovatieve producten zoals INVRA-Wonen, INVRA-Ouderschap, INVRA-Arbeid en Op Eigen Benen als waardevolle handvatten voor professionals om hun missie en visie waar te maken.

Ons bureau kent een kleine kern vaste medewerkers en een ruim aantal freelance medewerkers die zich op grond van visie, missie en kernwaarden met elkaar verbonden weten. Bureau Invra heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als partner voor zorg en welzijn, onderwijs, ouderinitiatieven, arbeidsbemiddeling en als netwerkpartner.

Inspireren

Deze waarde betekent voor ons dat we eye openers willen bieden, met bezieling en geestdrift de boodschap brengen dat we uitdagen en stimuleren om buiten kaders te denken.

Authenticiteit

Vanuit eigen idee en inzicht komen tot eigen producten en diensten, verassend en bijzonder, af en toe wat eigenaardig maar echt en fris met als onderlegger positieve psychologie.

Samenwerken

Met elkaar iets tot stand brengen, de ander toelaten, verbinden, uitnodigen, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid onlosmakelijke elementen zijn.