INVRA-Ouderschap

Voor de invulling van verantwoord ouderschap

INVRA-Ouderschap is een inlegvel van INVRA-Wonen dat competenties voor verantwoord ouderschap in kaart brengt. INVRA-Ouderschap zet in op zelfsturing van de ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). De achterliggende gedachte van dit instrument is dat maximale inspanning moet worden verricht om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. In INVRA-Ouderschap zijn de ouderschapscompetenties voor zorg en opvoeding onderverdeeld in drie leeftijdsfases van het kind. Er zijn vijf categorieën met ouderschapscompetenties. De zesde categorie bevat eigenschappen over de mentale stabiliteit van de ouder(s).

Het resultaat

Aan de hand van het (visuele) resultaat van een volledig ingevulde INVRA-Ouderschap vragenlijst wordt er samen met de betrokkene gekeken naar het resultaat en kunnen er afspraken voor een trainings- of ontwikkelingsplan worden gemaakt. INVRA-Ouderschap geeft ouders inzicht in wat zij op dit moment aan ouderschapscompetenties toepassen en anderzijds welke competenties nodig zijn voor verantwoord ouderschap.

Ieder getal op het overzicht is één competentie. Bijvoorbeeld nummer 1: Voedt het kind volgens aangeboden structuur (consultatiebureau). Gekleurde blokjes zijn de competenties die de betrokkene toepast, witte blokjes zijn competenties die de betrokkene (nog) niet toepast.

Een gekleurd blokje in de kolom Mentale stabiliteit geeft aan of de betrokkene een bepaalde mentale eigenschap (een beetje) heeft. Bijvoorbeeld nummer 3: Laat zich niet verleiden, herkent onveilige situaties.

Resultaat

Nieuwsgierig geworden?

Vraag geheel vrijblijvend een INVRA demo code aan om onze instrumenten 30 dagen gratis te proberen.

Demo code aanvragen

INVRA Certificering

Om verantwoord met INVRA te kunnen werken en de kwaliteit te waarborgen volgen INVRA gebruikers een workshop. In deze workshop leert de gebruiker onder andere te werken vanuit de waarden gestuurde visie van Bureau Invra.

Aan het eind van de workshop hebben gebruikers voldoende kennis en kunde voor een verantwoorde toepassing in de praktijk. Dit leidt tot certificering en registratie van de gebruikers.

Lees meer over INVRA certificering

Op Eigen Benen met INVRA, een succesvolle combinatie

De INVRA instrumenten worden optimaal ingezet in combinatie met de leermethodiek Op Eigen Benen. Uitgangspunten (waarden) voor deze methodiek zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. De leermethodiek Op Eigen Benen focust zich op aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen!

Lees meer over Op Eigen Benen

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op