Op Eigen Benen

Zet mensen in hun eigen kracht!

Op Eigen Benen is een methodiek die bij een vraag of een probleem van de ander een stap terug doet en de ander ruimte biedt om zelf na te denken over een aanpak van een taak of de oplossing voor een probleem. Wanneer de ander niet in staat is zelf een oplossing of een aanpak te bedenken wordt vanuit de methodiek gewezen in de richting van de oplossing. De oplossing wordt niet gegeven en het probleem wordt niet overgenomen door de coach. Een gecertificeerde Op Eigen Benen coach treedt op als een mediator die de betrokkene op een bepaald denkspoor zet. Uit ervaring blijkt dat de zelfstandigheid van mensen groeit wanneer er gewerkt wordt aan het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen.

Aanzetten tot zelfontplooiing

Vanuit het gedachtegoed van de methodiek wordt nooit zondermeer instructie gegeven, eerst wordt gekeken naar al aanwezige competenties, eerdere succeservaringen en wordt de eigen kracht aangewend en benut. Er wordt competentiegericht gewerkt, waarbij voortdurend de balans tussen taken en vaardigheden goed in de gaten worden gehouden. Onze instrumenten INVRA-Wonen, INVRA-Ouderschap en INVRA-Arbeid bieden praktische handvatten om effectief competentiegericht te werken.

In het leerproces wordt intentionaliteit, wederkerigheid, vertrouwen en zingeving gezien als hoge waarden. Op Eigen Benen is niet alleen een manier om bij mensen de competenties te vergroten, het zet ook aan tot zelfsturing, zelf denken en zelfontplooiing. Met andere woorden; het ontwikkelen van eigenwaarde.

Op Eigen Benen Certificering

Als gecertificeerd Op Eigen Benen medewerker pas je vaardigheden toe waarbij je mensen bewust laat worden van hun eigen kunnen. Je leert hoe je je houding voortdurend kan aanpassen aan het leerproces van de betrokkene.

Lees meer over Op Eigen Benen certificering

Boek: Inzicht, Transformatie van de dienstverlening

Investeren op de eigen kracht van hulp vragende mensen vermindert duurzaam de vraag om hulp. Vergroten van zelfwaardering en eigen kracht zorgt er zelfs voor dat de mens die nu ondersteuning vraagt en krijgt straks zelf gaat bijdragen en van toegevoegde waarde wordt voor de samenleving als geheel. Welke attitude en technieken heeft de ‘nieuwe’ dienstverlener daarvoor nodig? Je leest het in het boek Inzicht, Transformatie van de dienstverlening!

Lees meer over het boek Inzicht

Direct bestellen

Inzicht

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op