Lycka op school

Thema's in geluk voor leerlingen in het speciaal onderwijs

Tijdens het programma werken leerlingen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontdekken hun eigen invloed op geluk. Ze leren positief te denken en invloed te hebben op hun gedachten en gevoelens. Natuurlijk voelen alle kinderen zich wel eens onzeker en hebben ze wel eens ruzie. Met de thema's van Lycka op school leren ze dat zij zelf invloed hebben op de manier waarop ze met die gedachten en gevoelens omgaan.

Lessen in persoonlijke ontwikkeling

In de gelukslessen voor het speciaal onderwijs leren kinderen om eigen gevoelens te herkennen maar ook om te kijken naar gevoelens van anderen en hoe je daarop kunt reageren. Ze leren wat het begrip geluk inhoudt en hoe je je eigen geluk kan vergroten. Ze leren hoe je positief kunt denken en hoe je de baas kunt worden over je eigen gedachten. Dat je door een roze bril kunt kijken of door een donkere bril en dat je die ook kunt wisselen. Ze leren hoe je meer bewust met je eigen lichaam om kunt gaan, dat je deze kunt spannen maar ook kunt ontspannen. Iedere les komt het belang van aandacht terug. Ze leren hoe je je aandacht heel bewust kunt richten door bijvoorbeeld naar het geluid van een klankschaal te luisteren net zo lang tot je écht niets meer hoort. Of te kijken naar een geschudde schuddebol net zo lang tot álle vlokjes zijn gaan liggen.

Belangrijk onderdeel van de lessen is dat de kinderen leren trots te zijn op wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Ze werken in de lessen aan versterken van hun zelfvertrouwen en hun eigenwaarde. Iedere les krijgen de kinderen bewegingsoefeningen, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau.

En tot slot: Lycka op school brengt veel plezier in de klas!

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen, na het volgen van gelukslessen, ook écht gelukkiger in het leven staan.

Lessen in persoonlijke ontwikkeling
Flyer lessen in geluk

Download de flyer

Download de digitale flyer Lycka op school, Thema's in geluk voor leerlingen in het speciaal onderwijs.
Ontvang je liever een aantal gedrukte exemplaren om uit te delen? Neem dan gerust contact met ons op.

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op