Inzicht

Transformatie van de dienstverlening

Investeren op de eigen kracht van hulp vragende mensen vermindert duurzaam de vraag om hulp. Vergroten van zelfwaardering en eigen kracht zorgt er zelfs voor dat de mens die nu ondersteuning vraagt en krijgt straks zelf gaat bijdragen en van toegevoegde waarde wordt voor de samenleving als geheel. Welke attitude en technieken heeft de ‘nieuwe’ dienstverlener daarvoor nodig? Je leest het in het boek Inzicht, Transformatie van de dienstverlening!

Direct bestellen

Informatie

In het 1e deel van dit boek ‘De mens in zijn kracht’ willen we de nieuwe dienstverlener aanzetten tot bewustwording en luisteren naar zijn eigen innerlijke stem. Waar liggen zijn talenten, wat beroert hem ten diepste en waar zit zijn (verborgen) potentieel. In het 2e deel ‘Transformatie van de dienstverlening’ wordt de dienstverlener vanuit eigen inzicht nu inzicht gegeven en handvatten geboden om de ander in zijn kracht te zetten. Een dienstverlener die oprecht geïnteresseerd is in de hulpvraag van de ander, maar niet gelijk met een oplossing klaarstaat. De nieuwe dienstverlener die zich richt op de zelfontplooiing van de ander, versterken van de eigen kracht en de ontwikkeling van het eigen oplossend vermogen. Opdat de hulpvrager met zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde richting kan geven aan zijn leven en gaat bijdragen in plaats van vragen en van toegevoegde waarde wordt voor de samenleving als geheel. Mensen ervaren geluk en welzijn als ze zelfbeschikking hebben, doen waar ze goed in zijn, het gevoel hebben erbij te horen en van betekenis zijn.

De auteurs

Vanaf 2000 kruisen de wegen van Gitty Scholten en Martin Schuurman elkaar regelmatig. In hun werk en mensvisie zien zij een samenhang waarbinnen zij elkaar en anderen inspireren en versterken. Zij treden, desgevraagd, samen op. Het boek ‘Inzicht’ is een mooie weerslag van hun gedeelde opvattingen en samenwerking.

ISBN 978-90-813012-0-6
NUR 846

Informatie