Eigenwaarde

Leermethodiek Op Eigen Benen achtergrond en toepassing.

Dit boek biedt handvatten waarmee de eigenwaarde van mensen met een beperking gevoed kan worden. Samen vormen die handvatten de methodiek Op Eigen Benen. Over deze methodiek werd in 2003 het eerste boek uitgegeven. De jaren daarna zijn de eerste inzichten verbreed en uitgediept en zijn er nieuwe inzichten en ervaringen bijgekomen. Genoeg reden om vijf jaar later een nieuw boek over de leermethodiek Op Eigen Benen uit te geven.

Uitverkocht

Informatie

Het hebben van een stoornis, handicap of afwijking wordt in onze samenleving gezien als een tekortkoming. De afwijzing of de uitsluiting die mensen met een ‘beperking’ daardoor ervaren, heeft vaak ernstige gevolgen voor het besef van eigenwaarde. Dit boek biedt handvatten om niet de handicap of de beperking centraal te stellen, maar juist de krachten en de talenten, om daarmee de eigenwaarde te voeden.

Want ieder mens is het mooist in zijn eigen kracht.

De auteurs

Vanaf 2000 kruisen de wegen van Gitty Scholten en Martin Schuurman elkaar regelmatig. In hun werk en mensvisie zien zij een samenhang waarbinnen zij elkaar en anderen inspireren en versterken. Zij treden, desgevraagd, samen op. Het boek Eigenwaarde is een mooie weerslag van hun gedeelde opvattingen en samenwerking.

ISBN: 978-90-813012-1-3
NUR: 846

Informatie