INVRA Certificering

Werken vanuit de waarden gestuurde visie van INVRA

Om verantwoord met INVRA te kunnen werken en de kwaliteit te waarborgen volgen INVRA gebruikers een tweedaagse workshop. In deze workshop leert de gebruiker onder andere te werken vanuit de waarden gestuurde visie van INVRA. Daarnaast zal de gebruiker leren hoe en waar het instrument ingezet kan worden. Aan het eind van de workshop hebben gebruikers voldoende kennis en kunde voor een verantwoorde praktijk toepassing. Dit leidt tot certificering en registratie van de gebruikers.

Covid-19 informatie

Wij hebben inmiddels onze trainingen hervat. Daarbij horen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM.
Download hier ons Covid-19 protocol: Protocol veilig trainen Bureau Invra (PDF).

Voor wie?

Onze workshops zijn voor iedereen die zijn/haar cliënten of leerlingen essentiële competenties wil laten ontwikkelen. Het niveau van de workshop ligt tussen LBO en HBO maar wordt in de workshop op individueel niveau toegepast.

Uit de praktijk blijkt dat vooral hulpverleners, ondersteuners, consulenten, docenten en stagecoördinatoren worden verrijkt door onze visie en instrumenten. Zij zijn blij met een praktisch instrument wat direct na de workshop in de praktijk ingezet kan worden.

Duur

Een INVRA workshop duurt twee dagen per instrument en bestaat uit een deel praktijk en een deel visie. De verhouding wordt op maat toegesneden.

Om de kwaliteit van de workshop te garanderen werken we met kleine groepjes van maximaal 6 deelnemers. Wij vinden individuele aandacht om je veranderproces optimaal te kunnen begeleiden erg belangrijk.

Kosten

De kosten voor de INVRA workshop bedragen € 610,- per persoon inclusief lunch en lesmap.

Bureau Invra is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), onze workshops zijn daarom vrijgesteld van btw.

Maak kennis met onze trainers

Astrid de Bruijn

Astrid de Bruijn

Dianne van Kampen-Beumer

Dianne van Kampen-Beumer

Frederika Koldijk

Frederika Koldijk

Simone ten Napel

Simone ten Napel

Willy Nijhof

Willy Nijhof

Anne van Rheede-de Weerd

Anne van Rheede-de Weerd

Arnaud van Roon

Arnaud van Roon

Mariëtte Stradmeijer

Mariëtte Stradmeijer

Op Eigen Benen met INVRA, een succesvolle combinatie

De INVRA instrumenten worden optimaal ingezet in combinatie met de leermethodiek Op Eigen Benen. Uitgangspunten (waarden) voor deze methodiek zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. De leermethodiek Op Eigen Benen focust zich op aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen!

Lees meer over Op Eigen Benen

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op