INVRA-Arbeid

Om op een werkplek zelfstandig te werken

Voor INVRA-Arbeid is op drie werkniveaus onderzocht welke algemene werknemersvaardigheden de meeste werkgevers vragen van werknemers. Deze werknemersvaardigheden zijn onderverdeeld in drie categorieën in het instrument. INVRA-Arbeid inventariseert welke competenties er adequaat toegepast worden op de werkplek. De betrokkene krijgt zo een helder inzicht in de eigen competenties én inzicht in wat nodig is voor een bepaalde werkplek. Dit motiveert om een competentie te ontwikkelen en toe te passen.

Het resultaat

Aan de hand van het (visuele) resultaat van een volledig ingevulde INVRA-Arbeid vragenlijst wordt er samen met de betrokkene gekeken naar het resultaat en kunnen er afspraken voor een trainings- of ontwikkelingsplan worden gemaakt.

Het INVRA-Arbeid overzicht geeft inzicht in de competenties die iemand gebruikt of nodig heeft op een bepaalde werkplek.

De cirkel is verdeeld in drie categorieën: Arbeidshouding, Arbeidsprestaties en Motorische competenties.

Ieder getal naast de cirkel verwijst naar één competentie. Bijvoorbeeld nummer 9: Veiligheid. Iedere competentie heeft drie ontwikkelniveaus (werkniveaus), waarbij oranje het gemakkelijkst is (binnenste ring), geel wat moeilijker (middelste ring) en groen het moeilijkst (buitenste ring). Gekleurde blokjes zijn de competenties die de betrokkene toepast, witte blokjes past de betrokkene (nog) niet toe.

Resultaat
Matchen

Inzichtelijk matchen met INVRA-Arbeid

Het is met INVRA-Arbeid mogelijk om een competentieprofiel van een werkplek te maken. Deze werkplekprofielen kunnen eenvoudig vergeleken worden met een competentieprofiel van een persoon. Het resultaat van een vergelijk wordt weergegeven in één visueel overzicht.

Lichtblauwe blokjes zijn competenties die gevraagd worden op de werkplek en die de betrokkene laat zien (match). Blauwe blokjes zijn competenties die worden gevraagd op de werkplek maar die de betrokkene (nog) niet laat zien (geen match). Groene, gele en oranje blokjes zijn competenties die niet gevraagd worden op de werkplek, maar de persoon wel laat zien (geen match).

Een vergelijking tussen een persoons- en werkplekprofiel is een waardevol middel bij arbeidstoeleiding, om een ontwikkelingsplan te maken, inzicht van de deelnemer te verbreden of de werkplek beter aan te laten sluiten bij de betrokkene.

Nieuwsgierig geworden?

Vraag geheel vrijblijvend een INVRA demo code aan om onze instrumenten 30 dagen gratis te proberen.

Demo code aanvragen

INVRA Certificering

Om verantwoord met INVRA te kunnen werken en de kwaliteit te waarborgen volgen INVRA gebruikers een workshop. In deze workshop leert de gebruiker onder andere te werken vanuit de waarden gestuurde visie van Bureau Invra.

Aan het eind van de workshop hebben gebruikers voldoende kennis en kunde voor een verantwoorde toepassing in de praktijk. Dit leidt tot certificering en registratie van de gebruikers.

Lees meer over INVRA certificering

Op Eigen Benen met INVRA, een succesvolle combinatie

De INVRA instrumenten worden optimaal ingezet in combinatie met de leermethodiek Op Eigen Benen. Uitgangspunten (waarden) voor deze methodiek zijn gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van ieder mens. De leermethodiek Op Eigen Benen focust zich op aanwezige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm van positieve psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Maak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen innerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen!

Lees meer over Op Eigen Benen

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op