Neem geluk in eigen hand

Werken aan de ontwikkeling van competenties

Bij Bureau Invra zetten we ons in om eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en worden mensen gelukkiger.

Op Eigen Benen

Zet mensen in hun eigen kracht!
lees meer

INVRA-Wonen

Voor het voeren van een zelfstandig bestaan.
lees meer

INVRA-Ouderschap

Voor de invulling van verantwoord ouderschap.
lees meer

INVRA-Arbeid

Om op een werkplek zelfstandig te werken.
lees meer

Lycka op school

Thema's in geluk voor speciaal onderwijs.
lees meer

Stagiar(e) Marketing

Ben jij vanaf februari 2021 beschikbaar voor een uitdagende (afstudeer)stage?
lees meer

Inzicht in competenties geeft uitzicht op werk, zelfstandig wonen of een gezin

Bureau Invra levert effectieve én efficiënte oplossingen waarmee jij in staat bent om meer zelfsturing en zelfredzaamheid bij mensen te realiseren. Hierdoor groeit hun eigenwaarde. En dat geeft uitzicht op werk, zelfstandig wonen of een gezin.

Met de methodiek Op Eigen Benen werk je als coach aan de ontwikkeling en groei van competenties bij mensen. Je krijgt door inzet van onze instrumenten INVRA-Wonen, INVRA-Ouderschap en INVRA-Arbeid een helder en objectief inzicht van de aanwezige competenties.

Door onze jarenlange praktijkervaring kunnen we met een gerust hart zeggen:

Onze ontwikkelingsgerichte methodiek en competentiegerichte instrumenten hebben hun waarde ruimschoots bewezen.

Transformatie van de dienstverlening werkt!

Ik leef nu in mijn droom

Lees in de publicatie 'Ik leef nu in mijn droom' (PDF) hoe een omslag in denken en handelen van een zorggerichte attitude naar een ontwikkelingsgerichte attitude, mensen gelukkig maakt.

Nelleke Valster van Stichting IJsselmonde-Oost vertelt hoe het geloof in een omslag van denken en handelen komt als de medewerkers de successen zien.

Menslievend en geluksgericht werken loont écht!

Met onze producten zien o.a. zorginstellingen, scholen en gemeentes begeleidingsbehoefte afnemen en zelfstandigheid toenemen. Het geluk wordt vergroot en de kosten voor de samenleving nemen af.

Dit kan ook in jouw organisatie!

Iedereen kan deze coachende gelijkwaardige houding aannemen. Een houding waarmee mensen zelfredzamer worden en eigen regie voeren over hun leven. Graag maken we vrijblijvend kennis en vertellen we je meer over onze ontwikkelingsgerichte methodiek en hoe je met onze instrumenten competentiegericht kan werken.

Neem contact op