INVRA

Bureau Invra

loesje-quote.png

Workshop ‘leermethodiek’ Op Eigen Benen

Doel

Deelnemers werken vanuit inzichten en competenties van de methodiek Op Eigen Benen, zij zijn in het bezit van het leerboek: ‘Inzicht

Middel

Met discussie, inzichtverruiming, oefeningen in technieken en reflectie op eigen handelen worden deelnemers aangemoedigd nieuwe vaardigheden in hun dagelijkse handelingsrepertoire op te nemen.

Inhoud

Invullen competentieprofiel

Zienswijze methodiek Op Eigen Benen:

 • Van systemen naar mensen
 • Ieder in zijn kracht
 • Positieve psychologie

Belangrijke waarden in ons leven

Voeden van innerlijke waarden

Klassikaal Methodisch versus Natuurlijk Leren

Methodisch werken, geïnspireerd door:

 • Eigen Initiatief Model
  Aanleren van denkvaardigheden (theorie en oefening)
 • Feuersteinmethode, gebaseerd op inzichten van Vygotsky
  Mediatietechniek, zonder instructie vanuit respectvolle attitude
 • Positieve psychologie
  Martin Seligman; plezierig, betrokken, betekenisvol bestaan
  Sonja Lyubomirsky; ‘Maakbaarheid van geluk’

Er worden verschillende technieken geoefend, mediëren, rafelen, positief labelen.

Het belang van transfer en strategieën voor gedragsverandering

Geluk en sociaal netwerk

Methodische benadering, traject structuur:

 • Iedere fase van het traject vraagt een andere de attitude

Uitkomst competentieprofiel (zelfbespiegeling)

Algemeen

Alle workshops worden gegeven in kleine groepen van maximaal 6 personen. Op die manier kan individuele aandacht gegeven worden aan het (verander) proces waar de deelnemer inzit en kan garantie gegeven worden dat individueel inzichtverrijking of inzichtverbreding heeft plaatsgevonden en er een aanzet is gegeven tot competentie ontwikkeling.
De trainingsruimte bij bureau Invra in Wezep, de plaats waar de meeste trainingen plaatsvinden, is ingericht voor 6 oefen- werkplaatsen. Er wordt gewerkt met laptops, een digitaal schoolbord en gekwalificeerde trainers.

(Voor organisaties die kiezen voor een training ‘in de buurt ’zijn de faciliteiten aangepast.)

Duur, studiebelasting en (aanvangs)niveau

Duur van de workshop is 2 dagen, meestal aaneengesloten (geen voorbereiding of studietijd achteraf nodig). Het niveau van de workshop ligt tussen LBO en HBO maar wordt in de workshop op individueel niveau toegepast.

Kosten

De kosten voor de workshop van 2 dagen bedragen € 600,- per persoon inclusief lesmap en het leer methodiekboek Inzicht.

INVRA is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), INVRA workshops en trainingen zijn daarom vrijgesteld van btw.