INVRA

Bureau Invra

maslow-quote.png

INVRA-Wonen

Bij het samenstellen van de competenties voor de INVRA-Wonen is steeds het uitgangspunt geweest: welke competenties gebruiken de meeste mensen in onze samenleving? Met andere woorden, wat is de algemene, gemiddelde norm?
Na jarenlang verzamelen van gegevens (empirisch onderzoek) over de meest gebruikte competenties werden uiteindelijk 114 competenties in 5 categorieën geselecteerd.
INVRA-Wonen geeft daarmee een afspiegeling van competenties die de meeste mensen in onze samenleving gebruiken. Daarbinnen maakt een ieder zijn eigen individuele afwegingen.

INVRA-Wonen is een instrument waaraan iedereen zich kan spiegelen. Het is dus doelgroeponafhankelijk.

Met het gebruik van INVRA geef je mensen mogelijkheden om sturing of invulling te geven aan acties of mee te praten over vervolgstappen na bevindingen op INVRA. Die stappen kun je nemen als je weet welke competenties nu gebruikt worden, welke competenties men de komende tijd wil ontwikkelen of welke competenties iemand niet wil of kan ontwikkelen en wat de consequenties of gevolgen daarvan zijn

De competenties die met behulp van de INVRA-Wonen in kaart worden gebracht, zijn verdeeld over vijf categorieën:

 • 100 - 122 Zelfverzorging en gezondheid: competenties betreffende de zorg voor het eigen lichaam. Op het gebied van hygiëne, je lichaam, je kleding, je slaapruimte en je gezondheid zowel preventief als actief.
 • 200 - 228 Huishoudelijke competenties: competenties om een huishouding te voeren. De schoonmaakwerkzaamheden, de was en het koken, het klein onderhoud en energie maar ook de organisatie van het geheel.
 • 300 - 321 Cognitieve competenties: competenties waarbij kennis of inzicht een grote rol speelt. Zaken als tijdsaanduiding, geld, symbolen, computer, maten, gebruik apparaten en plannen en vooruitdenken.
 • 400 - 416 Maatschappelijke competenties: competenties om zich te redden buiten de directe woonomgeving of de mobiliteit in de samenleving. Zaken als reizen, supermarkt, sociale kaart van je omgeving, geldverkeer en organisatie van bijv. vakantie.
 • 500 - 527 Omgaan met anderen: competenties om op adequate wijze om te gaan met andere mensen. Sociale competenties om op te komen voor je eigen belang maar ook competenties om iets voor anderen te doen, te verbinden en te geven anders gezegd, sociale aardigheden.

Aan de 5 competentielijsten is een subschaal toegevoegd die zich richt op eigenschappen.

 • 600 - 617 Eigenwaarde eigenschappen die te maken hebben met kennis, vertrouwen en waardering over jezelf. Besef en of ontwikkeling van deze eigenschappen geven levenskracht voor zelfsturing en draagkracht voor een zelfstandig bestaan.

Toepassingen van INVRA-Wonen

INVRA-Wonen heeft de volgende toepassingen:

 1. Reflectie/Observatie instrument
 2. Communicatie.
 3. Motivatie.
 4. Indicatie.
 5. Evaluatie.
 6. Kwalificatie.

Hoe te werken met het instrument (technisch)

INVRA is webbased, dat wil zeggen dat de programmatuur uitgevoerd wordt op een server die zich in een datacentrum in Nederland bevindt en via internet te bereiken is.

Het invullen gebeurt door een gekwalificeerde, gecertificeerde INVRA gebruiker.
Indien mogelijk wordt INVRA samen met betrokkene ingevuld.

Iedere competentie in de vijf categorieën wordt ZUDA: Zelfstandig, Uit zichzelf, Doorgaans en Acceptabel, beoordeeld en aangevinkt.

Voor Acceptabel, de norm is opgenomen in tekst onder (achter het item).

Wanneer op  geklikt wordt verschijnen 6 picto’s mbt de competentie.

101

De volgorde (taakanalyse) kan ook dienen bij het samenstellen van een training.

De picto’s dienen bij kinderen als begripsverduidelijking van de competentie.

De sublijst Eigenwaarde:

Deze lijst wordt in principe altijd samen met betrokkene ingevuld, om deze reden zijn bij ieder item 2 subvragen geplaatst. De score van betrokkene (dus hetgeen beleefd wordt) is de belangrijkste score.

Certificering

Om verantwoord met INVRA te kunnen werken volgen INVRA gebruikers een workshop van 2 dagen. Daarna worden gebruikers gecertificeerd en geregistreerd.

Portfolio

Als gebruiker van INVRA-Wonen krijg je de beschikking over een portfolio. Dit is een voorbewerkt digitaal formulier dat je gemakkelijk in kunt vullen. Deze portfolio kan onderdeel uitmaken van een ontwikkelplan

Uitgangspunt is dat het versterken van de competenties veel effectiever is dan het verhelpen of compenseren van gebreken.

Er wordt bewust gekozen voor het effect van de positieve psychologie. De positieve psychologie, als tegenhanger van de psychologie van het gebrek, gaat uit van wat wél goed is en hoe dat versterkt kan worden en dat levert veelal positieve gevoelens op. Deze versterken het zelfvertrouwen.

Managementmodule

Met de managementmodule kan een manager de vordering of de groei van een hele groep volgen of bezien. Hij kan ook de vorderingen van een selectie uit de groep zien.
De rapporten zijn (momenteel) jaarlijks, op te vragen bij het Bureau Invra. De manager heeft hiermee een instrument in handen waarmee hij beleidsmatig kan sturen.

Hieronder is een voorbeeld van de managementmodule van INVRA-Wonen gegeven:

Vraag Afname 1 Afname 2 Afname 3 Afname 4
Zelfzorg en gezondheid 32% 34% 0% 0%
Huishoudelijke competenties 46% 53% 0% 0%
Cognitieve competenties 25% 29% 0% 0%
Maatschappelijke competenties 38% 48% 0% 0%
Eigenwaarde 33% 35% 0% 0%
Aantal meegerekende personen 27 (100%) 26 (96%) 0 (0%) 0 (0%)

Abonnement INVRA-Wonen

INVRA-Wonen is een applicatie waar je een abonnement op neemt. Het basisabonnement heeft 50 klantplaatsen.

1 klantplaats (6 invulmogelijkheden) kost € 12,70 (excl. btw) per jaar.

Demo code aanvragen

Nieuwsgierig geworden?
Vraag geheel vrijblijvend uw gratis INVRA demo code aan via het demo code formulier.