INVRA

Bureau Invra

krishnamurti-quote.png

Workshop: Transformatie van de dienstverlening!

Transformatie betekent letterlijk ‘gedaante wisseling’, ‘veranderen’.

Als je wilt veranderen, vraagt dat eerst bewustwording van jezelf. Luister je voldoende naar je eigen innerlijke stem wat beroert jou ten diepste en waar zit jouw potentieel. Benut je voldoende jouw talenten, met andere woorden zit je zelf voldoende in jouw kracht. Het eerste deel van de workshop gaat over inzicht in jezelf.

Bewust worden

Bewustzijn is geen vast gegeven, bewustzijn is een ontwikkeling, een proces in beweging. Het bewustzijn wordt gedurende het leven steeds groter. Er is altijd een soort evolutie in het bewustzijn, steeds weer opnieuw worden inzichten vergroot en bewustzijn verruimd. Dachten we een tijd geleden nog dat de religie, de wetenschap, de gezondheidszorg wisten wat goed voor ons was, nu zijn we ons bewust van het feit dat we vooral zelf weten wat goed voor ons is.
Wees je bewust van de waarden die voor jouw van belang zijn, waarden en overtuigingen komen tot uiting in de manier waarop je handelt. Bewustzijn van de manier waarop je nu handelt en je bewust zijn vanuit welke overtuiging je dat doet, gaat vooraf aan verandering.

‘Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden’

Denksturing.

Jouw denken is geen vast gegeven, jouw denken kun je sturen; geloof niet alles wat je denkt, toets regelmatig of wat je denkt te zien bij anderen correct is. Veel gedachten van ons zijn gebaseerd op aannames of veronderstellingen. Bewustwording daarvan kan je blik verruimen er ontstaat ruimte om je veronderstelling bij te stellen of te checken. Zo kun je negatieve gedachten omzetten naar positieve gedachten. We noemen dat omdenken.

De basisgedachte achter omdenken is simpel en doeltreffend. Niet alles wat je denkt is waar en niet ieder probleem is een feit. Als je weet hoe dat bij jezelf werkt kun je dat ook toepassen in de ondersteuning aan anderen.

Positieve psychologie.

De workshop Transformatie van de dienstverlening bevat een korte inleiding in de Positieve psychologie. Een psychologie die gericht is op de kracht van mensen.

Trefwoorden hieruit zijn: geluk, veerkracht, meditatie, motivatie, liefde, waarden, welbevinden, flow, ontwikkelen, hoop, zelfvertrouwen, positief, wijsheid, happy, zelfredzaam, hoopgevend, emotie, plezier, creativiteit, bevlogenheid, presteren, vergeving, lach, individu, sociaal, geborgenheid, optimisme, gezondheid, leren, plezierig, creatief, eigenkracht.

Basisbehoeften

Mensen leiden een gelukkig leven als in 3 basisbehoeften wordt voorzien.

 1. Autonomie, zelfsturing
 2. Talent ontwikkeling en competentie ontwikkeling
 3. Verbondenheid met anderen, van betekenis kunnen zijn

Meer geluk is minder zorg!

Transformatie van de dienstverlening

Deel 2 van de workshop gaat over competenties van de getransformeerde dienstverlener.

Transformatie, wat zijn de veranderingen?

 • Van systemen naar mensen
 • Van eenrichting naar wederkerigheid, samenspel, dialoog, synergie
 • Van algemene protocollen naar individueel belang
 • Van de bepalende, sturende deskundige naar zelfsturende, zelf ontdekkende, zelf vertrouwende, zelfsturende hulpvrager
 • Van probleemgericht gesprek naar oplossingsgericht gesprek
 • Van ongelijkwaardige relatie naar respectvolle, gelijkwaardige relatie

Kanteltechnieken:

Probleemgericht kantelen naar Oplossingsgericht
Van; wat is er mis? Naar; wat wil je bereiken?

 1. Oprechte interesse in de kwetsbare mens, passie boven protocollen
 2. Hanteren van eigen subjectiviteit
 3. De dialoog voeren
 4. Spiegelen en mediëren
 5. Omdenken en kans denken
 6. Meebewegen
 7. Rafelen
 8. Van Voor de ander naar Door de ander

Er is een competentieprofiel van een getransformeerde dienstverlener in te zetten binnen HR. Vooraf aan de workshop wordt deze tool ingevuld en als reflectietool besproken in de workshop. Deze feedbacktool wordt enkele malen ingezet tijdens en na de training.

Voor wie?

Alle mensen die werken binnen het Sociaal Domein

Alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: Zorg, welzijn, (speciaal) onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering, werk & participatie en sociale activering.

Duur van de training:

3 dagen, dag 1 en 2 basistraining, dag 3 follow up training.

CRKBO

Bureau Invra is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), workshops en trainingen zijn daarom vrijgesteld van btw.
Voor meer informatie bel: 038-3759939 of mail naar info@invra.nl desgewenst brengen wij een bezoek.