INVRA

Bureau Invra

maslow-quote.png

Samenwerkingen

Puur Persoonlijk ondersteunt mensen die kwetsbaar zijn op het gebied van ouderschap, wonen en arbeid. Zij zijn een zorgservicebureau. Samenwerken, dat is wat zij doen.

Bureau Invra werkt samen met Puur Ouderschap aan de ontwikkeling van INVRA Ouderschap. Met dit instrument geven wij ouders inzicht in wat er nodig is voor verantwoord ouderschap. Maar ook wat ouders nu al toepassen en wat zij nog kunnen ontwikkelen. Een gecombineerd gebruik van de visie van Puur Persoonlijk, de attitude van Op Eigen Benen en het in kaart brengen en volgen van instrument INVRA Ouderschap worden ouders in hun kracht gebracht en kan uitbuikplaatsing en of uithuisplaatsing worden voorkomen.

Kijk voor meer informatie op: puur-persoonlijk.nl/

Training Brug naar Werk is een programma, dat voor een belangrijk deel is gericht op de ontwikkeling van de competenties uit INVRA-Arbeid.
Regelmatig krijgen wij van gebruikers de vraag of er gerichte trainingen bestaan wanneer persoonsprofiel en werkplekprofiel niet met elkaar matchen.
Training Brug naar Werk & Bureau Invra werken samen aan een passende en verantwoorde Match.
Traject = Meten + Training + Meten = Match

Kijk voor meer informatie op: www.trainingbrugnaarwerk.nl

Vandaag de dag kan een aanzienlijke groep kinderen en jongeren, om uiteenlopende redenen, niet thuis blijven wonen. Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die deze jongeren opvangen.
Het is hun overtuiging dat jongeren het best geholpen worden, als men zich richt op hun mogelijkheden en talenten. En zij vinden dat gezinsouders het best kunnen opvoeden als ze dicht bij zichzelf blijven.
De instrumenten van Bureau Invra en de ontwikkelde methodiek kunnen hieraan een goede bijdrage leveren. Een succesvolle gezamenlijk pilot, heeft opgeleverd dat er een workshop is ontwikkeld bedoelt voor gezinshuisouders. Deze workshop “De Kracht van Op Eigen Benen in het gewone leven” wordt aangeboden door Gezinspiratieplein.

Kijk voor meer informatie op: www.gezinspiratieplein.nl

In verschillende regio’s wordt met de instrumenten en methodiek van ons bureau gewerkt.
Met ’s Heerenloo Zuid wordt samengewerkt aan een longitudinaal wetenschappelijk onderzoek. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de toepassing van INVRA-Wonen en de methodiek “Op Eigen Benen” bij kind en jeugd.
De samenwerking is tevens gericht op het realiseren van aanvullende instrumenten  gebaseerd op de competenties van INVRA-Wonen en Arbeid en de op methodiek “Op Eigen Benen”.
In ontwikkeling zijn; het E-learn programma  “Mijn Leven Lang leren”, bedoelt om mensen cognitief voor te bereiden op competentie ontwikkeling. De Doelenkiezer, bedoelt voor een ander cognitief niveau, waarin de INVRA competenties zijn opgedeeld in kleine stapjes en gekoppeld zijn aan leerlijnen ZML onderwijs.
In voorbereiding is een gezamenlijk digitaal ontwikkelplarform.

Kijk voor meer informatie op: www.sheerenloo.nl

HRorganizer.com is een online expertsysteem dat human resource processen volledig ondersteunt. Wij hebben door de jaren heen ervaren dat het “nieuwe” werken gericht op ontwikkeling en participatie van personen voor onder andere ondersteuners, begeleiders, managers, andere competenties vraagt. Door ontwikkeling in de praktijk is een competentieprofiel met bijbehorende gedragsankers ontwikkeld.
Door een strategische samenwerking met Artemis Laren b.v. te hebben is dit product beschikbaar voor medewerkers en organisaties.

Kijk voor meer informatie op: www.artemislaren.nl en www.hrorganizer.com

Bij de opleiding Social Work van Zuyd Hogeschool werd in een Minor gewerkt met de instrumenten INVRA-Wonen en Arbeid en de methodiek “Op Eigen Benen”. De resultaten waren positief en dit heeft ertoe geleid dat binnen deze opleiding in het tweede en vierde leerjaar studenten kunnen kiezen voor het profiel "gehandicaptenzorg" waar de instrumenten INVRA-Wonen en INVRA-Arbeid en de methodiek “Op Eigen Benen” onderdeel zijn van het lesprogramma.
Tevens hebben studenten van Social Work van Zuyd Hogeschool meegewerkt aan de ontwikkeling van een speciale INVRA-Wonen voor mensen waarvan de lichamelijke mogelijkheden gering zijn, maar die wel regie kunnen voeren.

Kijk voor meer informatie op: www.zuyd.nl