INVRA

Bureau Invra

deals_quote.png

INVRA-Ouderschap

Ieder mens heeft het recht om zich voort te planten en het recht op het stichten van een gezin. Dat is een goed grondbeginsel waar een samenleving in zijn geheel verantwoordelijk voor is. De meeste mensen kiezen uit liefde voor kinderen in hun leven. De verzorging en opvoeding van kinderen leer je meestal spelenderwijs, ontdekkend leren uit eigen ervaring, uit eigen inzicht en aanvoelen wat het beste past bij jou en jouw kind. In Nederland kun je best een cursus volgen, boeken en tijdschriften lezen of op internet informatie over verzorging en opvoeding vinden. Het is niet vanzelfsprekend dat je daarvoor een opleiding volgt. Daaruit zou je kunnen afleiden dat het verzorgen en opvoeden van je kinderen een gave is die je van nature bij je hebt. En deels is dat juist!

Nu zijn er in Nederland ook een groeiend aantal gezinnen waarbij ouders niet of nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding aan hun kind(eren) kunnen geven. Voor deze ouders is een cursus of een boek over opvoeden vaak niet afdoende om zich te ontwikkelen tot verantwoord ouderschap. Kinderen uit huis halen lijkt vaak het enige alternatief als de noodzakelijke veiligheid, hygiëne en structuur niet meer door ouders gegarandeerd kunnen worden.

Bureau Invra richt zich op de ontwikkeling van de kracht van ouders. Door ouders inzicht, geloof en vertrouwen in zichzelf te geven. Dit doet zij door ze enerzijds inzicht te geven in wat zij op dit moment aan ouderschapscompetenties hebben en anderzijds inzicht te geven in welke ouderschapscompetenties nodig zijn voor verantwoord ouderschap.

Bureau Invra ontwikkelde daarvoor een instrument om ouderschapscompetenties in kaart te brengen. Samen met de ouders kan deze lijst met ouderschapscompetenties besproken worden en gekeken of én in welke mate de ouderschapscompetenties toegepast worden. Vanuit dit inzicht kunnen ouders zelf kiezen wat ze daarmee willen. Daarnaast staan wij een stijl van samenwerken, met ouders voor die gelijkwaardig en respectvol is. Een stijl waarin de ouders altijd zelf de sturing in de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) houden. Met behulp van positieve reflectie en ontwikkeling van ouderschapscompetenties gaan deze ouders dan in hun eigen opvoedingskracht geloven. Dit geloof vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling en groei naar verantwoord ouderschap. Op deze manier wordt positief ingezet op het versterken van de positie van ouders in ontwikkeling om uithuisplaatsing van hun kinderen te voorkomen. Het draagt bij aan het geluk van mensen en de kosten voor de samenleving nemen af. Dit resultaat is wenselijk voor de ouders, hun kinderen en de samenleving als geheel.

Van verzorgen naar stimuleren naar coachen

De competenties van ouders veranderen naar mate het kind in een andere ontwikkelfase komt. Het verandert langzaam van verzorgen naar stimuleren van zelf denken en handelen tot alleen nog coachen in de laatste fase.

Ouderschapscompetenties 0-5 jaar

  • 107 Zorgt dat het kind er fris uitziet (snuit neus, veegt etensresten weg, trekt schone kleren aan)
  • 309 Herkent de meest voorkomende kinderziekten en weet wat te doen (griep, mazelen, pseudo-kroep)
  • 616 Komt ’s nachts uit bed voor het kind (kindsbelang boven eigen belang)

Ouderschapscompetenties 5-12 jaar

  • 116 Geeft het kind gezond en gevarieerd eten en legt uit waarom (brood 3-5, aard, rijst ed. 50-100gr, groente 100-200gr, vlees, vis, ei 60-100gr)
  • 305 Bereid het kind voor op nieuwe (sociale) situaties (voorbereidende gesprekjes en instructies bv uit eten, sport, school)
  • 405 Regelt zo nodig kinderoppas en/of BSO (buitenschoolse opvang)

Ouderschapscompetenties 12-18 jaar

  • 102 Stimuleert en begeleidt het kind naar zelfstandige uitvoering van hygiëne
  • 308 Geeft het kind tijdig en goede voorlichting over gebruik van drugs, alcohol en seksualiteit
  • 606 Zet bewust eigen houding naar het kind om van sturend naar coachend
Overzicht INVRA-Ouderschap

INVRA-Ouderschap overzicht

INVRA-Ouderschap is een digitaal instrument dat de competenties van ouder(s) in kaart brengt. De gekleurde blokjes zijn competenties die ingezet worden, de witte blokjes zijn competenties die niet of nog niet ingezet worden. 

Er zijn 5 categorieën: Verzorging en gezondheid, huishoudelijke competenties, cognitieve competenties, maatschappelijke competenties en sociale omgang.

De sublijst rechts bevat eigenschappen over mentale stabiliteit van de ouder(s)

(Overzicht INVRA-Ouderschap 0-5 jaar)

Demo code aanvragen

Nieuwsgierig geworden?
Vraag geheel vrijblijvend uw gratis INVRA demo code aan via het demo code formulier.