INVRA

Bureau Invra

saadi-quote.png
Inzicht

Inzicht

Transformatie van de dienstverlening.

In het 1e deel van dit boek ‘De mens in zijn kracht’ willen we de nieuwe dienstverlener aanzetten tot bewustwording en luisteren naar zijn eigen innerlijke stem. Waar liggen zijn talenten, wat beroert hem ten diepste en waar zit zijn (verborgen) potentieel.
In het 2e deel ‘Transformatie van de dienstverlening’ wordt de dienstverlener vanuit eigen inzicht nu inzicht gegeven en handvatten geboden om de ander in zijn kracht te zetten. Een dienstverlener die oprecht geïnteresseerd is in de hulpvraag van de ander, maar niet gelijk met een oplossing klaarstaat. De nieuwe dienstverlener die zich richt op de zelfontplooiing van de ander, versterken van de eigen kracht en de ontwikkeling van het eigen oplossend vermogen. Opdat de hulpvrager met zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde richting kan geven aan zijn leven en gaat bijdragen in plaats van vragen en van toegevoegde waarde wordt voor de samenleving als geheel.
Mensen ervaren geluk en welzijn als ze zelfbeschikking hebben, doen waar ze goed in zijn, het gevoel hebben erbij te horen en van betekenis zijn.

De auteurs

Vanaf 2000 kruisen de wegen van Gitty Scholten en Martin Schuurman elkaar regelmatig. In hun werk en mensvisie zien zij een samenhang waarbinnen zij elkaar en anderen inspireren en versterken. Zij treden, desgevraagd, samen op. Het boek ‘Inzicht’ is een mooie weerslag van hun gedeelde opvattingen en samenwerking.

ISBN 978-90-813012-0-6
NUR 846

Eigenwaarde

Eigenwaarde

Leermethodiek Op Eigen Benen achtergrond en toepassing.

Het hebben van een stoornis, handicap of afwijking wordt in onze samenleving gezien als een tekortkoming. De afwijzing of de uitsluiting die mensen met een ‘beperking’ daardoor ervaren, heeft vaak ernstige gevolgen voor het besef van eigenwaarde.
Dit boek biedt handvatten om niet de handicap of de beperking centraal te stellen, maar juist de krachten en de talenten, om daarmee de eigenwaarde te voeden.

Want ieder mens is het mooist in zijn eigen kracht.

Dit boek biedt handvatten waarmee de eigenwaarde van mensen met een beperking gevoed kan worden. Samen vormen die handvatten de methodiek Op Eigen Benen.
Over deze methodiek werd in 2003 het eerste boek uitgegeven. De jaren daarna zijn de eerste inzichten verbreed en uitgediept en zijn er nieuwe inzichten en ervaringen bijgekomen. Genoeg reden om vijf jaar later een nieuw boek over de leermethodiek Op Eigen Benen uit te geven.

De auteurs

Vanaf 2000 kruisen de wegen van Gitty Scholten en Martin Schuurman elkaar regelmatig. In hun werk en mensvisie zien zij een samenhang waarbinnen zij elkaar en anderen inspireren en versterken. Zij treden, desgevraagd, samen op. Het boek ‘eigenwaarde’ is een mooie weerslag van hun gedeelde opvattingen en samenwerking.

ISBN 978-90-813012-1-3
NUR 846

Eigenwaarde

Op Eigen Benen

Een leermethodiek voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Het jaar 2003 was uitgeroepen tot het Europees jaar van mensen met een handicap. Dat was een mooi moment om een boek uit te brengen dat een bijdrage moet leveren aan de emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Een boek dat gaat over het leren van deze mensen.

'Een leven lang leren' zou, net als voor iedereen, ook moeten gelden voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch is de volwasseneneducatie in onze samenleving weinig toegankelijk voor deze groep.
‘Op eigen benen’ is een leermethodiek voor (volwassen) mensen met een verstandelijke beperking die gericht is op het vergroten van de zelfstandigheid. De methodiek geeft handreikingen voor de wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking tot een leerprestatie kunnen komen. Algemeen wordt nu nog vaak ten onrechte aangenomen dat mensen met een verstandelijke beperking geringe leermogelijkheden hebben.Uit ervaring blijkt dat de leerprestaties, met toepassing van de methodiek, veel groter zijn dan algemeen wordt verondersteld
In dit boek wordt de praktische toepassing van de methodiek beschreven die gebruikt wordt in trainingscentra onder de naam ‘Op eigen benen’.
De methodiek is natuurlijk ook op andere ‘leerplekken’ in te zetten.
In de methodiek wordt gebruik gemaakt van Het Eigen Initiatief Model, het Competentiemodel en de Feuersteinmethode.

De auteurs:

B.A.J.M. (Gitty) Scholten, is initiatiefneemster van de ontwikkeling van de methodiek ‘Op eigen benen’ en het bijbehorende meetinstrument INVRA. Na 25 jaar praktijkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voert zij nu haar eigen bureau Invra te Wezep. INVRA zet het meetinstrument uit binnen de zorg en beweegt zich op het terrein van deskundigheidsbevordering. INVRA maakt zich sterk voor de realisatie van trainingscentra ‘Op eigen benen’. Zij wil hiermee een belangrijke impuls geven aan het proces van emancipatie van mensen met een beperking.

Dr. M.I.M. (Martin) Schuurman heeft een eigen bureau voor onderzoek en advies, Kalliope Consult te Nieuwegein. Met dit bureau ondersteunt hij organisaties in de zorg aan mensen met beperkingen in kennisverwerving en beleidsvorming. Zijn deskundigheid en betrokkenheid richten zich met name op de vraagkant van de zorg. Onderwerpen die daarbij zijn belangstelling hebben zijn: implementatie van vraaggestuurde zorg, leven in de (lokale) samenleving, kwaliteit van bestaan en zelfbeschikking van mensen met beperkingen.

ISBN 90-90172-26-2