INVRA

Bureau Invra

krishnamurti-quote.png

De INVRA instrumenten

INVRA is een competentielijst waarmee waarnemingen van - en groei in competenties kunnen worden vastgesteld.

De naam INVRA is afgeleid van INventarisatie Van Redzaamheid Aspecten.
Het instrument INVRA maakt een onderscheid in competenties die nodig zijn in de woonomgeving, (INVRA-Wonen) en competenties die nodig zijn op een bepaalde arbeidsplek (INVRA-Arbeid).

De achterliggende visie op INVRA is dat het instrument in beeld brengt wat de competenties van mensen zijn; het richt zich niet op gebreken of incompetenties. INVRA gaat uit van een positief mensbeeld. Ieder mens heeft kwaliteiten die tot uitdrukking komen in competenties (o.a. gedrag).

INVRA onderzoekt welke competenties er al zijn en zet aan tot het uitbreiden van nieuwe competenties.
INVRA is in de praktijk ontwikkeld en doorontwikkeld en heeft zijn nut in de praktijk bewezen. Het is een ‘evidence based’ instrument.

Om de betrouwbaarheid van de lijst te bepalen, werd in 2001 wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dat onderzoek INVRA is een betrouwbaar en valide instrument.