INVRA

Bureau Invra

krishnamurti-quote.png

Bureau Invra

Ons bureau Invra, opgericht in 2002, ziet het als haar taak om producten en diensten te ontwikkelen die erop gericht zijn mensen in hun kracht te brengen. Met behulp van eigen ontwikkelde instrumenten en methodieken biedt zij professionals handvatten om hun missie en visie waar te maken.

Bureau Invra kent een kleine kern vaste medewerkers en een ruim aantal freelance medewerkers die zich op grond van visie, missie en kernwaarden met elkaar verbonden weten. Invra heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als partner voor zorg en welzijn, onderwijs, ouderinitiatieven, arbeidsbemiddeling en als netwerkpartner.

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft een eigen innerlijke kracht, deze te vinden en te erkennen van elkaar in een verregaande vorm van gelijkwaardigheid zien we als onze missie. Hiervoor blijven wij steeds weer nieuwe producten, methodieken en diensten ontwikkelen.

Bij al wat we doen zijn de volgende waarden van kracht:

Inspireren, deze waarde betekent voor ons dat we eye openers willen bieden, met bezieling en geestdrift de boodschap brengen dat we uitdagen en stimuleren om buiten kaders te denken.

Origineel, vanuit eigen idee en inzicht komen tot eigen producten en diensten, verassend en bijzonder, af en toe wat eigenaardig maar echt en fris met als onderlegger positieve psychologie.

Samenwerken, met elkaar iets tot stand brengen, de ander toelaten, verbinden, uitnodigen, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid onlosmakelijke elementen zijn.