INVRA

Bureau Invra

maslow-quote.png

INVRA-Arbeid

Bij het samenstellen van de onderwerpen voor de INVRA-Arbeid is steeds het uitgangspunt geweest: Welke competenties vinden werkgevers belangrijk op een bepaalde werkplek en een bepaald werkniveau (empirisch onderzoek)? Welke competenties willen zij bij hun werknemers waarnemen, mede in relatie tot de arbeidsproductie, de werkcultuur of het merk wat een bedrijf of een arbeidsplaats wil uitstralen? Om dit te onderzoeken is op drie werkniveaus geïnventariseerd wat de meeste werkgevers (werkbegeleiders) belangrijk vinden.

De drie werkniveaus zijn:

 • Beschermd werken (protected employment), dat wil zeggen arbeidsprojecten in dagactiviteitencentra.
 • Beschut werken (sheltered employement), waarmee wordt bedoeld gesubsidieerde banen of werk met behoud van uitkering.
 • Vrij bedrijf met ondersteuning (supported employment), dat wil zeggen betaalde of gedeeltelijk betaalde banen.

De competenties die met behulp van de INVRA-Arbeid in kaart worden gebracht, zijn verdeeld over drie categorieën:

 • 01 - 12 Arbeidsprestaties: competenties die direct van invloed zijn op het product dat gemaakt wordt of de dienst die geleverd wordt.
 • 13 - 19 Motorische competenties: competenties die in verband staan met lichamelijke aspecten en met het automatiseren van handelingen.
 • 20 - 38 Arbeidshouding: Competenties en gedragingen op de werkplek en in de omgang met anderen.

INVRA is een instrument dat voor iedereen te gebruiken is en dat kan bijdragen om het zelfinzicht te vergroten zonder dat daar een oordeel of mening over wordt gegeven. Het overzicht van INVRA geeft inzicht in de competenties die op dat moment door de persoon worden toegepast. Het is aan de persoon zelf om daar een oordeel of een mening over te vormen als hij zijn eigen ‘spiegelbeeld’ ziet.

Toepassingen van INVRA-Arbeid

INVRA-Arbeid heeft de volgende toepassingen:

 1. Reflectie/Observatie instrument
 2. Communicatie.
 3. Motivatie.
 4. Indicatie.
 5. Evaluatie.
 6. Kwalificatie.

INVRA-Arbeid als persoonsprofiel én werkplekprofiel

INVRA-Arbeid is in eerste plaats ontwikkeld om een competentiesprofiel van de persoon te maken. In de praktijk blijkt INVRA-Arbeid ook zeer geschikt om een profiel van de werkplek te maken. Wanneer het profiel van de persoon naast het profiel van de werkplek wordt gelegd is gemakkelijk te zien of er een goede match gemaakt kan worden

Als de match niet 100% is, kan zorgvuldig worden bekeken en afgewogen in hoeverre de persoon zich beter kan kwalificeren voor de betreffende functie. Maar ook kan zorgvuldig worden afgewogen of de eisen voor de functie kunnen worden bijgesteld. Uit ervaring blijkt dat veel teleurstelling wordt voorkomen als van tevoren bekend is wat men van elkaar verwacht.

Onderstaand zien we het persoonsprofiel van Hans en een werkplekprofiel van de functie ‘assistent lasser’.Wanneer het persoonsprofiel en het werkplekprofiel naast elkaar worden gelegd, kan gemakkelijk worden afgelezen waar de verschillen zitten.

Persoons profiel van Hans Werkplekprofiel assistent lasser Overzicht werkplekprofiel Overzicht persoonsprofiel

Als gebruiker van INVRA-Arbeid krijg je de beschikking over een portfolio. Dit is een voorbewerkt digitaal formulier dat je gemakkelijk in kunt vullen. Deze portfolio kan onderdeel uitmaken van een ontwikkelplan .

Bij het werkplekprofiel is de mogelijkheid om een functieprofiel in te vullen.

Abonnement INVRA-Arbeid

INVRA-Arbeid is een applicatie waar je een abonnement op neemt. Het basisabonnement heeft 50 klantplaatsen.

1 klantplaats (6 invulmogelijkheden) kost € 12,70 (excl. btw) per jaar.

Demo code aanvragen

Nieuwsgierig geworden?
Vraag geheel vrijblijvend uw gratis INVRA demo code aan via het demo code formulier.